Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GIỚI THIỆU

Khoa Chăn Nuôi Thú Y hiện nay gồm 56 cán bộ công chức, trong đó 48 cán bộ công chức tham gia giảng dạy. Lực lượng giảng dạy hiện nay gồm 12 Phó giáo sư, 15 tiến sỹ, 20 thạc sỹ và 6 trình độ đại học. Ngoài ra còn 9 giảng viên đang hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài. Khoa chăn nuôi thú y được chia làm 6 bộ môn, 1 bệnh viện thú y và 1 trại chăn nuôi. Cơ cấu tổ chức của khoa như sau:

 1. Ban chủ nhiệm khoa
 2. Các bộ môn:
  • Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng
  • Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa
  • Bộ môn Thú Y lâm sàng
  • Bộ môn Giống động vật
  • Bộ môn Dinh dưỡng
  • Bộ môn Khoa học Sinh học Thú Y
 3. Hội đồng khoa học Khoa
 4. Văn phòng khoa
 5. Bệnh viện thú y
 6. Trại chăn nuôi
 7. Các tổ chức đoàn thể
  • Chi bộ khoa
  • Công đoàn khoa
  • Đoàn thanh niên/Hội sinh viên