Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên Đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Hoạt động của Đoàn và phong trào của Hội sinh viên Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP HCM luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chủ nhiệm Khoa, Chi Bộ, Công Đoàn, và quý thầy cô trong Khoa. Đồng thời, các hoạt động và phong trào của Đoàn và Hội ở khoa cũng luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Thường Vụ Đoàn Trường, Ban Thư Ký Hội sinh viên trường, giúp cho Đoàn – Hội Khoa Chăn Nuôi Thú Y đạt được những kết quả quan trọng, luôn giữ vững danh hiệu Đoàn khoa xuất sắc, Liên chi Hội xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đoàn TNCS và Hội SV Khoa CNTY đã và đang gắn bó, hỗ trợ mật thiết với nhau trong các hoạt động, tạo được một đoàn thể mạnh, cùng chung một lòng nhiệt huyết, một tinh thần “thép”, tạo một môi trường thanh niên theo lời Bác dặn: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Lực lượng không nhỏ là tập thể Đoàn viên – Hội viên – sinh viên của Khoa luôn năng động, trẻ trung và nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn – Hội, góp phần không nhỏ vào sự thành công của Đoàn – Hội với phương châm trong thời kỳ mới “Tuổi trẻ sinh viên Khoa Chăn Nuôi Thú Y -xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới”.  Chính vì thế, Đoàn – Hội Khoa Chăn Nuôi Thú Y luôn là lá cờ đầu của trường trong các hoạt động công tác giáo dục chính trị – tư tưởng; giáo dục đạo đức – lối sống; giáo dục nâng cao tri thức; hoạt động phong trào; các hoạt động xung kích tình nguyện, các cuộc vận động và luôn đạt được những thành tích cao.

Đoàn – Hội Khoa Chăn Nuôi Thú Y có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác tổ chức các hoạt động, đoàn kết nội bộ, thống nhất trong chỉ đạo và triển khai, phối hợp hoạt động chặt chẽ với cố vấn và giáo viên trong Khoa và các đơn vị phòng ban. Sự giúp đỡ, ủng hộ của Thầy Cô luôn là chỗ dựa vững chắc cho các Chi Đoàn – Chi Hội và Đoàn viên – Hội viên – sinh viên.

Nhìn chung, quá trình 68 năm xây dựng, phát triển và đạt những thành quả của công tác Đoàn – Hội Khoa CNTY nói riêng và trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh nói chung là kết quả của sự gắn bó đoàn kết một lòng của các thế hệ đàn anh đi trước, sự tiếp bước phát huy những tuyền thống tốt đẹp các thế hệ sau này. Đoàn – Hội Khoa CNTY hàng năm luôn giữ vững danh hiện Đoàn Khoa xuất sắc và Liên Chi Hội vững mạnh, là Đoàn Khoa – Liên chi Hội sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.