Đề cương môn học

STT Mã số môn học Tên môn học  
1 202401 Sinh Học Đại Cương  
2 202112 Toán B1  
3 202201 Vật lý 1  
4 202301 Hóa học đại cương  
5 202302 Hóa phân tích  
6 202304 Thí nghiệm hóa đại cương  
7 202401 Sinh học đại cương  
8 202402 Thí hành sinh học đại cương  
9 202408 Sinh học động vật  
10 202501 Giáo dục thể chất 1  
11 202502 Giáo dục thể chất 2  
12 202620 Kỹ năng giao tiếp  
13 202622 Pháp luật đại cương  
14 211102 Sinh học phân tử  
15 203103 Sinh Lý 1

Sinh Lý 1 – HK1 17-18

 
16 203106 Sinh Lý 2  
17 203109 Hóa Sinh Đại Cương  
18 203109 Sinh Hóa Biến Dưỡng  
19 203114 Tập Tính Và Phúc Lợi Vật Nuôi  
20 203158 Báo Cáo Chuyên Đề  
21 203201 Ngoại Khoa 1  
22 203202 Ngoại Khoa 2  
23 203203 Di Truyền Đại Cương  
24 203209 Truyền Tinh Truyền Phôi  
25 203301 Cơ Thể 1  
26 203302 Cơ Thể 2  
27 203303 Vệ Sinh Thịt và Kiểm Nghiệm các sản phẩm động vật  
28 203304 Bảo quản Chế biến Súc sản  
29 203311 Kỹ thuật xử lý chất thải  
30 203313 Môi trường và sức khỏe vật nuôi  
31 203402 Nội Khoa 2  
32 203403 Nội Khoa 1  
33 203404 Dược lý thú y  
34 203500 Thống kê sinh học  
35 203504 Giải phẫu bệnh 1  
36 203505 Ký sinh trùng 1  
37 203507 Miễn dịch học thú y  
38 203508 Mô học  
39 203516 Vi sinh vật đại cương  
40 203519 Bệnh truyền nhiễm heo  
41 203524 Ký sinh trùng 2  
42 203525 Giải phẫu bệnh 2  
43 203527 Phương pháp bố trí thí nghiệm  
44 203558 Giống động vật 1  
45 203603 Dinh dưỡng động vật  
46 203703 Chăn nuôi đại cương  
47 203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương  
48 203707 Chăn nuôi heo đại cương  
49 203709 Chăn nuôi thú nhai lại đại cương  
50 203720 Khoa học thú thí nghiệm  
51 203903 Luận văn tốt nghiệp  
52 203907 Khóa luận tốt nghiệp  
53 203916 Bệnh chó mèo  
54 203916 Chẩn đoán phòng thí nghiệm  
55 203503 Dịch tể thú y  
56 203310 Thực hành một sức khỏe  
57 203361 Thực tập trang trại thú y  
58 203365 Thực hành bệnh truyền nhiễm  
59 203406 Độc chất học thú y  
60 203515 Vi sinh thú y  
61 203523 Sinh lý bệnh  
62 203528 Bệnh Truyền nhiễm gia cầm  
63 203308 Nhập môn thú y  
64 203362 Bệnh truyền nhiễm thú nhai lại  
65 203306 Bệnh truyền lây giữa động vật và người  
66 203305 Bệnh truyền nhiễm đại cương  
67 203108 Công nghệ sinh học ứng dụng trong thú y  
68 203951 Phương pháp nghiên cứu khoa học  
69 203559 Giống động vật 2  
70   Thực tập phòng thí nghiệm thú y