Chi bộ Khoa

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường, Chi bộ khoa Chăn nuôi – Thú y (CNTY) luôn là hạt nhân đoàn kết, giữ vững sự ổn định và phát triển, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch – vững mạnh với tinh thần đấu tranh xây dựng cao, phát huy tính dân chủ và sáng tạo, xây dựng khoa CNTY vững mạnh toàn diện về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học cùng những ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất. Với mục tiêu lâu dài, Chi bộ lãnh đạo khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP. HCM phát triển ngang tầm với khu vực, nằm trong Trường Đại học Nông nghiệp đa ngành. Khoa đã, đang và sẽ đào tạo đội ngũ bác sĩ thú y và kỹ sư chăn nuôi giỏi lý thuyết và thạo tay nghề, cùng với đào tạo nguồn nhân lực bậc cao (thạc sĩ và tiến sĩ) vững vàng trong nghiên cứu. Hiện tại, Chi bộ khoa CNTY có 11 đảng viên trong đó có 5 đảng viên là nữ. Tất cả đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu và có tâm huyết xây dựng và phát triển chi bộ khoa cũng như khoa ngày càng vững mạnh.

Chi bộ khoa Chăn nuôi- Thú y luôn thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn bó các thành viên trong khoa thành một khối, ổn định tư tưởng trong tập thể khoa, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình. Với tinh thần xây dựng và phát triển, đội ngũ đảng viên và cán bộ viên chức luôn gắn kết với nhau tạo môi trường tốt và ổn định để yên tâm công tác tại đơn vị, nỗ lực làm tốt chuyên môn, tích cực nghiên cứu, học tập và rèn luyện nâng cao trình độ, chuẩn bị cho quá trình đổi mới trong thời đại hội nhập.

Trong công tác lãnh đạo Khoa, chi bộ luôn phát huy tính dân chủ, tính chủ động sáng tạo của từng cá nhân và tập thể, cán bộ lãnh đạo từ Bộ môn, Ban chủ nhiệm Khoa, Công đoàn và Đoàn thanh niên khoa.Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên, phát triển chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và ngày càng phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Khoa CNTY không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ qua nhiều nhiệm kỳ, khoa CNTY đã ngày càng phát triển, từ công tác giáo dục đào tạo đến công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hội nhập, công tác nhân sự, công tác đoàn thể, tập thể khoa CNTY đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm, được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban nhân dân Tp. HCM và một số tỉnh tặng nhiều bằng khen. Chi bộ khoa đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liền. Kết quả trên là đáng biểu dương và đó là sự nỗ lực của Chi bộ trong suốt quá trình hoạt động, xứng đáng với niềm tin của bao thế hệ Đảng viên của khoa cho sự trường tồn và phát triển trong suốt 60 năm qua.