Đào tạo

Huấn luyện ngắn hạn

Khoa Chăn Nuôi Thú Y thường xuyên mở các khoá huấn luyện theo yêu cầu của thực tế sản xuất. Một số khoa học ngắn hạn như sau: Chẩn đoán và điều trị bệnh trên heo Chẩn đoán và điều trị bệnh trên gà Chẩn đoán và điều trị bệnh trên vịt Chuyên sâu về...

Đề cương môn học

STT Mã số môn học Tên môn học 1 202401 Sinh Học Đại Cương 2 203103 Sinh Lý 1 Sinh Lý 1 – HK1 17-18 3 203106 Sinh Lý 2 4 203109 Hóa Sinh Đại Cương 5 203109 Sinh Hóa Biến Dưỡng 6 203114 Tập Tính Và Phúc Lợi Vật Nuôi 7 203158 Báo Cáo...