Bộ môn Giống động vật

Địa chỉ: Trung tâm Thực Nghiệm – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Khu phố 5, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3896 3890

Giới thiệu

Năm 1975 miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, Trường Đại Học Nông Nghiệp – Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức Sài Gòn được đổi tên thành Trường Đại Học Nông Nghiệp IV nay là Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh với nhiều khoa chuyên môn được thành lập trong đó có Khoa Chăn Nuôi Thú Y. Năm 1976, Bộ Di Truyền Giống và Chăn Nuôi Chuyên Khoa được hợp nhất thành Bộ Môn Di Truyền Giống – Chăn Nuôi Chuyên Khoa dưới sự điều hành quản lý Bộ Môn là Phó Giáo Sư Bác Sĩ Đặng Quan Điện. Đến Năm 1977, Bộ Môn Di Truyền Giống – Chăn Nuôi Chuyên Khoa lại được tách thành 2 Bộ Môn riêng là Bộ Môn Di Truyền Giống và Bộ Môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa và Bộ Môn Di Truyền Giống được quản lý bởi các Trưởng Bộ Môn qua các thời kỳ từ năm 1977 đến năm 2012 gồm có Phó Giáo Sư Bác Sĩ Đặng Quan Điện, Phó Giáo Sư Tiến sĩ Trịnh Công Thành, Tiến sĩ Phạm Trọng Nghĩa, Tiến sĩ Trần Văn Chính. Đến năm 2013, Bộ Môn Di Truyền Giống lại được đổi tên thành Bộ Môn Giống Động Vật  cho đến nay.

Tổ chức nhân sự