Văn Phòng Khoa

Địa chỉ: P216, Nhà Phượng Vỹ – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Khu phố 5, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3896 1711

Tổ chức nhân sự