Công nghệ Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi

Chuyên ngành Công nghệ Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi

Ngành học đào tạo kỹ sư về di truyền giống, kỹ thuật nuôi dưỡng, quản lý sản xuất với kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về dinh dưỡng các loài động vật nông nghiệp và thủy sản, về nghiên cứu và tổ hợp khẩu phần cũng như sử dụng các dây chuyền tự động, các thiết bị chuyên dùng trong phân tích chất lượng nguyên liệu và thành phần thức ăn chăn nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kế toán tài chính, kỹ thuật và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong lãnh vực nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu hoặc lãnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước như các công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các công ty kinh doanh thuốc thú y, các công ty sản xuất và kinh doanh có liên quan đến chăn nuôi thú y, các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp địa phương, các trại chăn nuôi hoặc tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lãnh vực chăn nuôi.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2022

Cong nghe san xuat thuc an chan nuoi

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020

45_Cong-nghe-san-xuat-thuc-an-chan-nuoi

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2014

CHANNUOITHUY_THUCANCHANNUOI_TA

1. Sơ đồ chương trình đào tạo

TA-Cay-so-do-chuyen-nganh

2. Mô tả sơ lược môn học

TA-Mo-ta-so-luoc-mon-hoc