Liên hệ

Văn phòng Chương trình Tiên tiến Ngành Thú Y

Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Phòng 246, Giảng đường Phượng Vỹ, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3724 6271. Fax: 028 3896 0713