Giới thiệu

559637 10204392397868693 3349100663191314094 n

Ban Liên lạc cựu Sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y được thành lập tháng 11 năm 2014 nhằm tạo sự đoàn kết, tương trợ, giao lưu giữa cựu Sinh viên với nhau cũng như với SV đang học, và tham gia hỗ trợ phát triển khoa CNTY, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (trước đây là trường ĐH Nông nghiệp IV, trường ĐH Nông nghiệp Sài Gòn, trường Quốc gia Nông Lâm Mục Blao (1955-1975)).

Tin mới